چارچوب مفهومی توسعه بازاریابی سبز در کشور

در پژوهش پیشرو تلاش شده است تا یک چارچوب مفهومی براي توسعه بازاریابی سبز در کشور ارایه گردد. در بسیاري از پژوهشها بازاریابی سبز مترادف با مفهوم «فروش محصولات سبز» درنظر گرفته شده است. چنین تفکري به تنهایی نمیتواند تضمین کننده کمینه شدن تخریب محیط زیست باشد. براي رفع این مشکل، در چارچوب پیشنهادي، تلاش شده است تا به بازاریابی سبز به چشم رفع نیاز مشتریان به نحوي که کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود، نگاه شود. براساس این تفکر ابتدا یک مدل مفهومی براي توسعه بازاریابی سبز در کشور شده و سپس اجزاي کلیدي این مدل تشریح شده اند. با توجه به نظرات خبرگان بازاریابی، این مدل مفهومی میتواند کمک موثري به تصمیم سازان در سازمانهاي صنعتی و خدماتی در توسعه بازاریابی سبز باشد.

 

این مقاله در کنفرانس مهندسی صنایع و مدیریت پذیرفته و ارائه شده است. برای دریافت آن کلیک کنید.

منتشر شده در: مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

یک پاسخ به “چارچوب مفهومی توسعه بازاریابی سبز در کشور”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *