سوابق کاری

 • مدیر کل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری .و حمل و نقل جاده‌ای (هم اکنون)
 • مدیر کل دفتر درآمدهای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
 • مشاور ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
 • سرپرست دفتر سرمایه‌گذاری و نظارت بر مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی
 • مدیر كل حمل ونقل و پایانه‌های استان تهران
 • مدیر كل حمل و نقل و پایانه‌های استان مازندران
 • معاون حمل ونقل اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان مازندران
 • رئیس اداره ایمنی و ترافیك اداره كل حمل ونقل و پایانه‌های استان مازندران
 • رئیس اداره حمل ونقل ايمني و ترافيك اداره كل حمل ونقل و پایانه‌های استان مازندران
 • رئیس اداره حمل ونقل مسافر اداره كل حمل ونقل و پایانه‌های استان تهران
 • استخدام رسمی در اداره كل حمل و نقل و پایانه‌های استان مازندران
 • مشاور حمل و نقل اولین دوره شورای اسلامی شهر بابل
 • مشاور حمل و نقل شهرداری قائم‌شهر
 • عضو هیأت مدیره تاکسی رانی شهر بابل
 • عضو هیأت مدیره سازمان اتوبوسرانی شهر بابل